Meravita kampaania reeglid

  1. KAMPAANIA

1.1 Meravita kampaania „TÄIDA JA VÕIDA“ on 18.05.2018 kuni 20.05.2018 (kaasa arvatud) Eesti Vabariigis toimuv kampaania.

1.2 Kampaania korraldaja on AS Medical Pharmacy Group  (edaspidi Korraldaja), aadressil Ülikooli 8,  51003,Tartu.

  1. OSALEMINE

2.1. Kampaanias osalevad kõik isikud, kes on kampaania perioodi jooksul täitnud kampaania elektroonilise või paberkandjal kontaktivormi oma andmetega.

2.2. Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a

AS Medical Pharmacy Group ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

  1. AUHINNAD

3.1. Kampaania peaauhinnaks on 50 eurone krediit Meravita terviseportaalis www.meravita.ee.

3.2. Peaauhinna loosimine toimub  kolme tööpäeva jooksul peale kampaaniaperioodi lõppu.

3.3. Kampaanias loositakse välja üks (1) auhinna võitja, kellega võetakse ühendust telefoni teel.

3.4 Auhinna võitmise eelduseks on võidust teavitamise telefonikõne vastuvõtmine. Kui võitja ei võta võidukõnet vastu, loositakse välja uus võitja.

3.5 Auhinna kättesaamine toimub elektroonilisel teel. Võitjale edastatakse promokood, millega saab meravita terviseportaalis kokkulepitud krediidi ulatuses tooteid osta.

3.6. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

3.7. Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1. Kampaanias osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral ( nt Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili teel), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2. Kampaanias osalemisega annab isik õiguse AS Medical Pharmacy Groupil õiguse töödelda oma isikuandmeid.

4.3. Kampaanias osalemisega annab isik õiguse AS Medical Pharmacy Groupil edaspidi teha endale müügipakkumisi.

4.4. Vääramatu jõu (force majore) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhinna võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele  www.meravita.ee kodulehe vahendusel.

4.5. Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on korraldajal õigus rikkuja kampaania auhinna loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.6. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

4.8. Kampaania lisainfo telefonil 775 2225 või www.meravita.ee