Meravita Noteikumi

Definīcijas

 • Sezona – viens produktu ražošanas cikls. Ražošanas process ir sadalīts sezonās. Vienas sezonas produkti tiek saražoti un piegādāti vienā laikā.

Ziemas mēneši ir decembris, janvāris un februāris.
Pavasara mēneši ir marts, aprīlis un maijs.
Vasaras mēneši ir jūnijs, jūlijs un augusts.
Rudens mēneši ir septembris, oktobris un novembris.

 • Klientu apkalpošana
  • Tālruņa numuri:
   • +372 775 2225 (igauniski)
   • +372 733 3155 (krieviski)
  • E-pasta adrese:
  • Anketa – anketa, kuru aizpilda klients. Pamatojoties uz anketā norādīto informāciju, tiks saražots klientam pielāgots produkts. Klients anketu var aizpildīt Meravita veselības portālā, papīra formā vai pa tālruni.

 

 • Līgums – klienta izdarītais pasūtījums kalpo kā līgums starp klientu un pārdevēju, savukārt šie noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
 • Meravita veselības portāls – pārdevēja tīmekļvietne meravita.ee.
 • Mans Meravita lietotāja konts vai lietotāja konts – klientu pašapkalpošanās vide pārdevēja tīmekļvietnē.
 • PārdevējsAS Medical Pharmacy Group
  • Uzņēmuma reģistrācijas numurs – 12356191
  • Adrese – Ülikooli 8, 51003, Tartu, Tartu apriņķis, Igaunija
  • E-pasta adrese – [email protected]
  • Tīmekļvietne — meravita.ee
  • Bankas konts
   • EE052200221056950019 – Swedbank (HABAEE2X)
   • EE571010220212121220 – SEB banka (EEUHEE2X)
   • EE207700771001084846 – LHV banka (LHVBEE22)
   • EE933300333709280005 – Danske Bank (FOREEE2X)
   • EE701700017003483345 – Nordea banka (NDEAEE2X)’

 

 • Paka – regulārs abonements ar noteiktu mēneša maksājumu. Tajā iekļauti dažādi produkti un (vai) pielāgoti produkti, kas atšķiras no sezonas piedāvājuma.
 • Pielāgota prece – produkts, kas tiek individuāli saražots klientam, pamatojoties uz tā anketā norādīto informāciju.
 • Puse – klients vai pārdevējs atsevišķi.
 • Puses – klients un pārdevējs kopā.
 • Regulārs abonements (pastāvīgs līgums) – klienta pieteikts regulārais abonements, kas automātiski pagarinās perioda beigās, ja klients nav nosūtījis rakstisku lūgumu pārdevējam pārtraukt regulārā abonementa izsūtīšanu atbilstoši līguma beigu termiņiem. Regulārais abonements ir spēkā neierobežotu laika posmu.
 • Klients – fiziska persona, kas ir noslēgusi līgumu ar pārdevēju vai plāno to darīt.
 • Pasūtījums – klienta veikts pasūtījums produktu iegādei. Pasūtījums var būt vienreizējs pasūtījums vai regulārs abonements.
 • Noteikumi – līguma vispārējie noteikumi, kas ir pieejami pārdevēja veselības portālā www.meravita.ee.
 • Produkts – pārdevēja piedāvātais produkts vai pakalpojums, ko var iegādāties kā atsevišķu produktu vai kā daļu no regulārā abonementa.
 • Izbeigšanas maksa – klientam izbeidzot līgumu, pārdevējam ir tiesības no klienta pieprasīt papildu izbeigšanas maksu, lai pārtrauktu paku sūtīšanu. Izbeigšanas maksa sedz produktu cenrādī norādīto vērtību, ja klients ir saņēmis produktus, kuru vērtība pārsniedz pakā iekļauto produktu vērtību.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka produktu pasūtīšanas, pārdošanas un apmaksas nosacījumus un kārtību, kā arī pušu tiesības, pienākumus un saistības.
1.2. Noteikumi ir līguma neatņemama sastāvdaļa un ir obligāti jāievēro abām pusēm no brīža, kad līgums stājas spēkā.
1.3. Jautājumos, kurus nenosaka noteikumi, pusēm jāievēro Igaunijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasības.
1.4. Pildot līgumsaistības, puses apņemas ievērot labticības un saprātīguma principus.
1.5. Pārdevējs ir pakļauts Igaunijas Republikas jurisdikcijai.

2. Līguma darbības laiks

2.1. Klienta veiktais pasūtījums tiek uzskatīts par vēlēšanos noslēgt līgumu. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un stājas spēkā kopā ar šiem noteikumiem pēc tam, kad klients ir samaksājis avansa maksājumu vai veicis pasūtījumu reproducējamā formātā.
2.2. Līgums starp klientu un pārdevēju tiek noslēgts uz neierobežotu laiku.
2.2.1. Ja klients ir veicis vienu pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par izbeigtu pēc tam, kad puses ir izpildījušas savas līgumsaistības.
2.2.2. Ja klients ir pieteicies regulārajam abonementam (pastāvīgais līgums), līgums tiek automātiski pagarināts līdz brīdim, kad klients iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu izbeigt līgumu. Pastāvīgais līgums tiek izbeigts, kad puses ir izpildījušas pēdējās saistības, ņemot vērā līguma izbeigšanas termiņus.
2.2.3. Ja klients ir pieteicies regulārajam abonementam (pastāvīgais līgums), līgums tiek automātiski pagarināts līdz brīdim, kad klients iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu izbeigt līgumu. Pastāvīgais līgums tiek izbeigts, kad puses ir izpildījušas pēdējās saistības, ņemot vērā līguma izbeigšanas termiņus.

3. Produktu pasūtīšanas kārtība

3.1. Klients iepazīstas ar pārdevēja piedāvātās produkcijas klāstu un izvēlas piemērotu produktu un pasūtījuma veidlapu (vienreizējs pasūtījums vai regulārs abonements), norāda savus personas datus un kontaktinformāciju, kā arī izvēlas produktu saņemšanas veidu un vietu.
3.1.1. Pasūtot pielāgotus produktus, pēc pasūtījuma noformēšanas klientam ir jāaizpilda anketa, uz kurā sniegtās informācijas pamata tiek noteikts klientam pielāgots produkta sastāvs.
3.2. Klients apņemas iepazīties ar noteikumiem Meravita veselības portālā. Klients var lejupielādēt noteikumus savā datorā. Pārdevējs nav atbildīgs par klientam radītiem zaudējumiem tā iemesla dēļ, ka klients nav iepazinies ar noteikumiem.
3.3. Pēc pasūtījuma veikšanas klients saņem apstiprinājumu ar informāciju par pasūtījumu.
3.4. Pasūtījums tiek sagatavots pēc līguma stāšanās spēkā. Ja klients ir pieteicies regulārajam abonementam, turpmāko ikmēneša maksājumu pamatā ir rēķini, ko pārdevējs nosūta atkarībā no klienta izvēlētā saņemšanas veida – pa e-pastu, internetbankā vai pa pastu.
3.4.1. Ja klients ir veicis pasūtījumu reproducējamā formātā (papīra formā, pa e-pastu vai telefoniski), pārdevējs uzsāk pasūtījuma sagatavošanu tā saņemšanas dienā, negaidot papildu apstiprinājumu no klienta.
3.5. Līgumam stājoties spēkā, pārdevējs klientam nosūta paziņojumu par pasūtījuma apstiprināšanu un uzsāk tā sagatavošanu. Pasūtījumi tiek sagatavoti to saņemšanas secībā.
3.6. Pārdevējs nosūta produktu klientam uz tā norādīto saņemšanas vietu. Produkts klientam tiek piegādāts tā norādītajā saņemšanas veidā. Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma piegādi, ja klients ir sniedzis neprecīzu informāciju. Igaunijā produktus var pasūtīt uz Itella vai Omniva pakomātiem, Omniva pasta nodaļām vai uz klienta norādīto adresi ar Omniva kurjeru.
3.7. Ja klients produktu vēlas saņemt uz adresi vai pakomātu ārpus Igaunijas, viņam ir jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.
3.8. Paka tiek pasūtīta saskaņā ar regulārajiem abonementiem noteikto kārtību.

4. Klienta tiesības

4.1. Klientam ir tiesības pasūtīt produktu no Meravita veselības portāla atbilstoši pārdevēja noteiktajam cenrādim un noteikumiem.
4.2. Produktam ir jāatbilst klienta pasūtījumam un īpašībām, kas aprakstītas līgumā un produkta lietošanas instrukcijā.
4.3. Klientam ir tiesības iesniegt reklamāciju par produktu klientu apkalpošanas dienestā.
4.4. Reklamāciju par produkta neatbilstību klientam ir tiesības iesniegt 2 (divu) mēnešu laikā kopš produkta saņemšanas.
4.5. Klientam ir tiesības pārbaudīt savus personas datus, kā arī tos labot vai dzēst no reģistra, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu vai izmantojot savu lietotāja kontu.
4.6. Klientam ir tiesības izbeigt vai uz laiku pārtraukt līgumu, informējot par to klientu apkalpošanas dienestu, pirms datuma, kurā tiek uzsākta nākamās sezonas produkcijas ražošana.

 • Ziemas vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. oktobrī.
 • Pavasara vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. janvārī.
 • Vasaras vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. aprīlī.
 • Rudens vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. jūlijā.

4.7. Ja klients ievēro šo noteikumu 4.6. punktā norādīto termiņu, līgums tiek izbeigts attiecīgās sezonas beigās un klients apņemas samaksāt par attiecīgās sezonas produktiem.
4.8. Ja klients neievēro šo noteikumu 4.6. punktā norādīto termiņu un nākamās sezonas produkcija jau ir ražošanā, līgums tiks izbeigts nākamās sezonas beigās un klients apņemas samaksāt arī par nākamās sezonas produktiem.
4.9. Ja pārdevējs apzināti vai atkārtoti pārkāpj savas saistības, klientam ir tiesības lauzt līgumu priekšlaikus, neievērojot 4.6. punktā norādīto termiņu. Tādā gadījumā klients apņemas samaksāt tikai par to saistību daļu, kas attiecas uz laiku pirms līguma izbeigšanas.

5. Klienta pienākumi

5.1. Klients apņemas pildīt šajos noteikumos paredzētās prasības.
5.2. Noformējot pasūtījumu, klients apņemas iesniegt datus, kas nepieciešami produkta ražošanai un piegādei, – vārdu un uzvārdu, personas kodu, precīzu adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un informāciju rēķina saņemšanai.
5.2.1. Ja klients ir pasūtījis pielāgotu produktu, viņam ir jāaizpilda arī anketa par savu veselības stāvokli, uzturu utt..
5.3. Ja pasūtījuma noformēšanas laikā klients ir iesniedzis neprecīzus vai nepilnīgus datus, pārdevējs nevar garantēt savu saistību izpildi. Pamanot kādu kļūdu, klientam ir jāsazinās ar pārdevēju, tiklīdz tas iespējams, un jādara viss iespējamais, lai kļūdu izlabotu.
5.4. Klients apņemas pārbaudīt produktu tā saņemšanas brīdī. Ja klients pamana, ka produkts neatbilst pasūtījuma nosacījumiem (pēc daudzuma vai īpašībām), klients apņemas nekavējoties par to informēt pārdevēju.
5.5. Ja klients neinformē pārdevēju par produkta neatbilstībām 2 (divu) mēnešu laikā kopš tā saņemšanas, klients vairs nevar izmantot produkta neatbilstības kā argumentu reklamācijai.
5.6. Ja klients ir pasūtījis pielāgotu produktu, viņš apņemas pieņemt produktu, kas atbilst tam noteiktajām prasībām. Tā kā produkts ir speciāli ražots, ņemot vērā klienta īpatnības un vajadzības (pielāgots produkts), klientam nav tiesību produktu nosūtīt atpakaļ, ja produkts atbilst līgumā un produkta lietošanas instrukcijā aprakstītajām īpašībām. Pienākums pieņemt produktu ir spēkā arī klientiem, kas ir pasūtījuši paku ar pielāgotiem produktiem.
5.7. Klients apņemas samaksāt par attiecīgo produktu saskaņā ar pārdevēja noteikto cenrādi. Klients pārdevējam par produktiem maksā periodiski atkarībā no klienta izvēlētā līguma veida. Pārdevējs klientam nosūta rēķinu pa e-pastu, pastu vai internetbankā pēc klienta izvēles. Klients apņemas nomaksāt rēķinu tajā norādītajā maksājuma termiņā.
5.8. Klients apņemas lietot produktu tikai tā, kā aprakstīts produkta lietošanas instrukcijā.
5.9. Klients savus personas datus, piemēram, personas kodu, datumus, kuros klients ir sācis un beidzis neievērot maksājumu grafiku, un maksājuma summu atļauj pārdevējam nosūtīt AS Krediidiinfo, kā arī apstrādāt savus personas datus, lai AS Krediidiinfo pārvaldītajā kredītreģistrā varētu pieņemt kredītlēmumu.
5.9.1. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt klienta datus AS Krediidiinfo, ja klients nav izpildījis spēkā esošajā līgumā noteiktās finansiālās saistības.
5.9.2. Informācija par noteikumiem, kas regulē klienta datu apstrādi no AS Krediidiinfo puses, datu pārsūtīšanas pamatojumu un apjomu ir pieejama tīmekļvietnē www.krediidiinfo.ee.
5.10. Klients var iepazīties ar saviem personas datiem, ko apstrādā AS Krediidiinfo, tīmekļvietnē www.krediidiinfo.ee.
5.11. No nesamaksātās rēķina summas klients apņemas maksāt soda naudu 0,5 % apmērā par katru kavēto maksājuma dienu. No saņemtajiem maksājumiem vispirms tiks dzēsta soda nauda par kavētajiem maksājumiem, tad parādi un pēc tam tekošie rēķini.
5.12. Klientam ir tiesības pieprasīt mainīt vai papildināt savus personas datus, kā arī pārtraukt to apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likums

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt cenrādi, par to informējot klientu vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža Meravita veselības portālā.
6.2. Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus, par to informējot klientu vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža Meravita veselības portālā.
6.3. Ja klientam, kas ir pasūtījis pielāgotu produktu, to nav iespējams piegādāt tādēļ, ka ir norādīti neprecīzi vai nepilnīgi personas dati, pārdevējam nav pienākums kompensēt klienta izdevumus, jo pasūtījums ir individuāls un produktu nevar pārdot citām personām, tāpēc ka tas ir pielāgots pasūtījums. Klients arī apņemas samaksāt par tam saražoto pasūtījumu.
6.4. Pārdevējs nav atbildīgs par klientam radītiem zaudējumiem, ja klients ir norādījis neprecīzu informāciju (arī tad, ja produkta sastāvs nav piemērots klientam).
6.5. Ja klients pienācīgi neizpilda savas maksājumu saistības, pārdevējam ir tiesības nodot klienta datus trešajām personām un tos publicēt kredītreģistrā.
6.6. Ja klients apzināti vai atkārtoti neievēro savas saistības, pārdevējam ir tiesības priekšlaikus lauzt līgumu. Šādā gadījumā klients apņemas samaksāt par visiem piegādātajiem produktiem, kā arī par nākamās sezonas produktiem, kuru ražošana jau ir uzsākta.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Ja klients ir norēķinājies par produktiem ar priekšapmaksu vai apstiprinājis pasūtījumu, pārdevējs sāk pasūtījuma izpildi.
7.2. Pārdevējs apņemas piegādāt klientam produktu, kas atbilst klienta pasūtījumam un īpašībām, kuras minētas līgumā un produkta lietošanas instrukcijā.
7.3. Pārdevējs apņemas pieņemt un dokumentēt jebkuru klienta iesniegto reklamāciju un saprātīgā termiņā atrisināt pamatotu reklamāciju.
7.4. Pārdevējs apņemas nomainīt jebkuru bojātu produktu. Pārdevējs ir atbildīgs tikai par ražošanas kļūdām un citām neatbilstībām, kas produktam bijušas brīdī, kad tas ticis nodots klientam.
7.5. Ja klients, pasūtot pielāgotu produktu, liek mainīt tā sastāvu, produkts tiek izgatavots manuāli, un šādā gadījumā pārdevējs nav atbildīgs par produkta iedarbību.
7.6. Pārdevējs apņemas klientam nosūtīt paziņojumus pa tālruni, e-pastu vai ar īsziņu.

8. Līguma izbeigšana

8.1. Klientam ir tiesības izbeigt vai uz laiku pārtraukt līgumu, par to reproducējamā formātā informējot pārdevēju pirms datuma, kurā tiek uzsākta nākamās sezonas produkcijas ražošana.

 • Ziemas (decembris, janvāris un februāris) vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. oktobrī.
 • Pavasara (marts, aprīlis un maijs) vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. janvārī.
 • Vasaras (jūnijs, jūlijs un augusts) vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. aprīlī.
 • Rudens (septembris, oktobris un novembris) vitamīnu ražošana tiek uzsākta 20. jūlijā.

8.2. Ja klients ievēro šo noteikumu 8.1. punktā norādīto termiņu, līgums tiek izbeigts attiecīgās sezonas beigās un klients apņemas samaksāt tikai par attiecīgās sezonas produktiem.
8.3. Ja klients neievēro šo noteikumu 8.1. punktā norādīto termiņu un nākamās sezonas produkcija jau ir ražošanā, līgums tiek izbeigts nākamās sezonas beigās un klients apņemas samaksāt arī par nākamās sezonas produktiem.
8.4. Izbeidzot līgumu par paku saņemšanu, klients apņemas samaksāt izbeigšanas maksu atbilstoši pārdevēja izrakstītajam rēķinam.
8.5. Ja par produktiem nav noslēgts pastāvīgais līgums, līgums tiek izbeigts pēc tam, kad abas puses ir izpildījušas savas līgumsaistības.

9. Regulārā abonementa apturēšana

9.1. Klientam ir tiesības apturēt savu regulāro abonementu.
9.2. Iesniegums par regulārā abonementa apturēšanu pārdevējam ir jāiesniedz reproducējamā formātā. Iesniegumā jānorāda regulārā abonementa apturēšanas periods, klienta vārds un uzvārds, personas kods un klienta atsauces numurs.
9.3. Pēc regulārā abonementa apturēšanas perioda beigām regulārais abonements tiks automātiski atjaunots, negaidot papildu apstiprinājumu no klienta.
9.4. Ja nākamās sezonas produkcijas ražošana vēl nav uzsākta, regulāro abonementu var apturēt, sākot ar nākamo sezonu. Ja nākamās sezonas produkcijas ražošana jau ir uzsākta, regulāro abonementu var apturēt, sākot ar aiznākamo sezonu.

10. Mans Meravita lietotāja konts un personas datu aizsardzība

10.1. Lietotāja konts ļauj klientam pārskatīt savus personas datus, veselības rādītājus un pasūtījumus. Lietotāja kontu var arī izmantot, lai sazinātos ar Meravita klientu apkalpošanas dienestu un iesniegtu paziņojumus.
10.2. Veicot pasūtījumu, klientam tiek automātiski izveidots lietotāja konts Meravita veselības portālā. Lietotāja konta lietošanai nepieciešamā informācija tiek nosūtīta uz klienta norādīto e-pasta adresi.
10.3. Meravita veselības portāla apmeklētāji var reģistrēt savu lietotāja kontu,neveicot  pasūtījumu.
10.4. Meravita veselības portāla lietotāja konta lietotājs apņemas atjaunot sava konta datus un nodrošināt to pareizību.
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par lietotāja kontā veiktajām darbībām, ja lietotāja konta parole ir tikusi izpausta trešajām personām.
10.6. Jebkuri klienta personas dati, kas ievākti, klientam apmeklējot Meravita veselības portālu un veicot pasūtījumus, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.
10.7. Personas dati, ko klients iesniedzis, lai veiktu pasūtījumu, tiek ievadīti klientu reģistrā un izmantoti tikai tam, lai nodrošinātu līguma izpildi un piedāvātu klientam produkciju un pakalpojumus.

11. Produktu atpakaļsūtīšanas kārtība

11.1. Klientam 14 dienu laikā pēc produkta saņemšanas ir tiesības atteikties no līguma un nosūtīt produktu atpakaļ. Jāņem vērā, ka atpakaļ var nosūtīt tikai tos produktus, kas nav tikuši individuāli pielāgoti klientam.
11.2. Ja klients nolemj atteikties no līguma, viņš apņemas nosūtīt produktu (-us) atpakaļ nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tā (to) saņemšanas.
11.3. Produktu nevar nosūtīt atpakaļ, ja tā iepakojums ir ticis atvērts. Atpakaļ nosūtāmajam produktu ir jāatrodas oriģinālajā iepakojumā.
11.4. Lai produktu nosūtītu atpakaļ, klientam ir jāiesniedz pārdevējam iesniegums, kurā norādīts klienta vārds un uzvārds, atpakaļ nosūtāmā produkta nosaukums, summa, ko klients pieprasa atmaksāt, un bankas konts, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā summa. Klients sedz izmaksas par produkta nosūtīšanu atpakaļ un tā nomaiņu.
11.5. Ja atpakaļ atsūtītā produkta iepakojums ir bojāts, pārdevējam ir tiesības vienpusēji no klientam atmaksājamās summas atskaitīt summu produkta vērtības zuduma apmērā.
11.6. Pārdevējs klientam atmaksā naudu 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums par līguma atcelšanu, ja klients pārdevējam produktu ir nosūtījis atpakaļ noteiktajā termiņā. Transporta izmaksas netiek atmaksātas.

12. Pušu savstarpējie strīdi

12.1. Vispirms strīdi starp pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā.
12.2. Ja pārdevējs ir atteicies atrisināt klienta reklamāciju vai klients nepiekrīt internetveikala piedāvātajiem risinājumiem un uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas vai intereses ir apdraudētas, klients var iesniegt iesniegumu Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, izmantojot Patērētāju tiesību aizsardzības padomes vietni, vai tiesā. Patērētājam prasības iesniegšana komisijā ir bez maksas, un darījuma vērtībai ir jāpārsniedz 20 eiro. Patērētājs iesniegumu var iesniegt pats vai ar pārstāvja starpniecību. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības padomes tīmekļvietnē. Lai risinātu strīdus, kas radušies Eiropas Savienības dalībvalstīs, klients var vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā.
12.3. Ja starp pusēm netiek panākta savstarpēja vienošanās, strīdi tiek risināti Harju apriņķa tiesā.
12.4. Klientam ir tiesības iesniegt savu prasību internetveikalu strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr .

13. Akcijas kods Noteikumi

13.1. Pakalpojumu sniedzējs: 
Akcijas kodus nodrošina AS Medical Pharmacy Group, kas atrodas Tartu , Ülikooli iela 8, 51003 , Igaunija. Reģistrācijas kods 12356191.

13.2. Definīcijas:
13.2.1. AKCIJAS KODS –  burtu un ciparu kombinācija, kas Lietotājam dod iespēju ar atlaidēm iegādāties produktus un pakalpojumus, kas pieejami Meravita.ee vietnē.
13.2.2. LIETOTĀJS –  fiziska persona vai uzņēmums. Fiziskai personai jābūt pilngadīgai un meravita.ee klientam.
13.2.3. PRODUKTS – meravita.ee vietnē pieejams produkts vai pakalpojums.

13.3. Prasības akcijas kodu izmantošanai:
13.3.1. Akcijas koda vērtību vienmēr nosaka AS Medical Pharmacy Group.
13.3.2. Akcijas kodus klientiem izsniedz papīra formā vai digitālā formātā.
13.3.3. Akcijas kods var nodrošināt procentuālu atlaidi vai arī būt fiksēta summa.
13.3.4. Lietotājam ir tiesības izmantot akcijas kodu; Akcijas koda izmantošana nav obligāta.

13.4. Akcijas koda izmantošanas kārtība:
13.4.1. Izvēlieties piemērotu preci un / vai pakalpojumu no Meravita.ee tiešsaistes veikala un pievienojiet to iepirkumu grozam;
13.4.2. Ejiet uz iepirkumu grozu.
13.4.3. Ievadiet savu personīgo kodu paredzētajā lodziņā.
13.4.4. Pēc personīgā akcijas koda ievadīšanas noklikšķiniet uz “Pievienot”.
13.4.5. Lietotājs nekavējoties redz atlaidi, kura bijas atzīmēta kuponā
13.4.6. Akcijas kods ir derīgs tikai tad, ja produktus un pakalpojumus pērk par pilnu cenu.
13.4.7. Akcijas kodu nav iespējams konvertēt naudā pēc akcijas koda nominālvērtības.