UNUSTASITE ANDMED?

Meravita tervisetesti kampaania tingimused

Tallinn, 20.07.2018

  1. KAMPAANIA

1.1 Meravita kampaania „Täida tervisetest ja võida auhind“ on Eesti Vabariigis toimuv kampaaniamäng, mis kestab alates 20.07.2018-20.08.2018 või kuni tooteid jätkub.

1.2 Kampaania korraldaja on AS Medical Pharmacy Group (edaspidi Korraldaja), asukoha aadressiga Ülikooli 8, 51003 Tartu.

1.3 Kampaania „Täida tervisetest ja võida auhind“ raames võidab kingituse iga viies testi täitja, kes on täitnud testi ja selle ka kinnitanud.

  1. OSALEMINE

2.1 Kampaaniamängus osalemiseks tuleb soovijal (edaspidi Osaleja) registreeruda Meravita terviseportaali kasutajaks ning täita test ja see kinnitada.

2.3 Võitjad loositakse välja uute registreerijate vahel, kes ei ole eelnevalt olnud Meravita klient.

2.3 Kampaanias Osaleja annab sellega ka nõusoleku kasutada oma isikuandmeid.

2.4 Kampaanias osalemisega annab Osaleja nõusoleku saada edaspidi uudiskirju AS Medical Pharmacy Groupilt. Uudiskirjast on võimalik loobuda igal ajal.

2.5 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõikidele Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

2.6 Võitjate nimi avaldatakse Meravita kodulehel ja facbookis.

2.7 Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a Medical Pharmacy Group OÜ ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

  1. AUHINNAD

3.1 Kampaania auhindadeks on kas Noorusekapslid Q10 ja vaarikaga.

3.2 Auhinna võitjatega võtab ühendust Meravita tervisehaldurid.

3.3 Kui võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 2 tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.

3.7 Auhinda võites annab auhinna võitja annab korraldajale nõusoleku kasutada võitja nime Meravita Facebooki lehel.

3.9 Kampaania käigus kampaanias Osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas ega kinkekaardina.

3.10 Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1 Kampaanias Osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili teel), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias Osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2 Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhinna võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele www.meravita.ee kodulehe vahendusel.

4.3 Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on Korraldajal õigus kampaania mehaanika rikkuja kampaania auhinna loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.4 Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused, mille puhul Korraldaja ja Osaleja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

4.5 Kampaania Korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.

4.6 Kampaania Korraldaja säilitab õiguse teha muudatusi käesolevates reeglites, kui muudatused ei riku kampaanias osaleja juba omandatud õigusi.

ÜLES