Meravita üld- ja ostutingimused

Mõisted

Klienditugi jagab kliendikogemust ning pakub tuge ja vastuseid Meravita tootevalikus tööajal esmaspäevast reedeni.

Telefon:

  • +372 775 2225 (eesti keeles)
  • +372 733 3155 (vene keeles)

E-post:

E-pood:

  • www.meravita.ee

Müüja — AS Medical Pharmacy Group AS (edaspidi: Pooled).

Äriregistri kood — 12356191.

Juriidiline aadress — Ülikooli tänav 8, 51003 Tartu linn, Tartu maakond, Eesti Vabariik.

Arvelduskonto(d):

  • EE052200221056950019 — Swedbank (HABAEE2X)
  • EE207700771001084846 — LHV Pank (LHVBEE22)

Toode — Müüja poolt pakutav Toode või teenus, mida on võimalik osta nii üksiktootena kui Püsitellimuse alusel. 

Tellija — Füüsiline isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu või kavatseb seda teha (edaspidi: Pooled).

Tellimus — Tellija poolt esitatud tellimus Toote ostmiseks. Tellimus võib olla ühekordne ja püsitellimus. Esimest korda esitatud Tellimus on Esmatellimus.

E-pood – Müüja digitaalne E-ostukeskkond www.meravita.ee.

Telemarketing – Müüja telefonimüügi kõnekeskus Müüja toodete erialaseks müügipakkumiseks ja otseturustuse tegevusteks.

Üksiktoode – toidulisandi ühekordne ost üksiktootena.

Komplekt – toidulisandite terviklik kogum kahest või enamast tootest.

Pakett – Fikseeritud kuutasuga perioodiline Püsitellimus, mis koosneb eesmärgistatud valimisse kuuluvatest Toodetest ja/või Personaalsetest toodetest.

Personaalne toode – eritellimus Toode, mis valmistatakse Tellijale Tellija vitamiinide ja/või mineraalainete Vitastiq testi alusel.

Vitastiq vitamiinide test  – on seade, millega Tellija kontrollitult mõõdab vitamiinide ja mineraalainete taset oma organismis.

Väljumistasu – Müüjal on õigus nõuda Paketi Tellijalt täiendavat Väljumistasu Lepingu lõpetamisel. Väljumistasu katab Paketis sisalduvate Toodete hinnakirjajärgset väärtust, kui Tellija on saanud rohkem Tooteid, kui Paketi hinnakirjajärgne väärtus.

Üldsätted

Käesolevate Üldtingimustega reguleeritakse Müüja toodete tellimise, müümise ning selle eest tasumise tingimused ja kord nii telefonimüügi kui E-poe ostudele Tellija poolt. Samuti Poolte õigused, kohustused ja vastutus. Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates Lepingu kehtima hakkamisest. Pooled lähtuvad Lepinguliste kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest. Üldsätetes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Lepingu kehtivus

Tellija poolt esitatud Tellimus loetakse sooviks sõlmida Leping. Leping loetakse sõlmituks ning hakkab koos üldtingimustega kehtima Tellija poolt taasesitatavas vormis Tellimuse esitamisel ja Tellimuse tasumisel.

Leping Tellija ja Müüja vahel sõlmitakse tähtajatult.

Kui Tellija on esitanud ühekordse Tellimuse, siis loetakse Lepingu kehtivus lõppenuks peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

Kui Tellija on esitanud Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

Kui Tellija on esitanud Paketi Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

Müügitingimused 

E-poes müüdavate Meravita toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu

kauba kättetoimetamise eest.

Telefonimüügi tellimuse vormistamine kinnitatakse Poolte vahel kirjalikus vormis Tellimuskinnituse ja/või Arvena.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja kättetoimetamise viisist ja ka asukohast.

Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave ja informatsioon kauba kohta on esitatud Müüja kodulehele ja/ või E-poes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine E-poes

Kauba tellimisel lisab Tellija soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamisel täidab Tellija nõutud andmeväljad ning valideerib sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvab E-pood Tellimuse tasu suurus, mille saab tasuda kaardimaksetena või pangalingi kaudu. Tellimus kui Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole Müüjal võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib tagastuse laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome.

Kauba saatmiskulud kannab Tellija ning vastav hinnainfo on Müüja poolt kirjeldatud saatmisviisi juures.

Eesti sisesed saadetised tarnitakse üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3 kuni 5 tööpäeva jooksul alates Tellimuse jõustumisest. Väljaspool Eestit esitatud Tellimuse kohaletoimetamine toimub kuni 10 tööpäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on Müüjal õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul.

Kui E-pood on veebilehel või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarneprobleemidest ja 30 kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub E-poe poolt avaldatud tähtaeg.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on E-poel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Taganemisõigus ei kehti allahinnatud märgistusega „parim enne“ toidulisandite ostudele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise kirjalik avaldus. Avaldus peab sisaldama Tellija nime, tellimuse numbrit, toote nime ja kogust koos summaga. Samuti Tellija arvelduskonto number. Taganemisavaldus tuleb esitada e-posti aadressile [email protected]  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Taganemisõiguse rakendamisel peab Tellija kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale. 

Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Tellijast tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.

Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Kui Tellijal on  osas pretensioone, tuleb need saata E-posti aadressile: [email protected]  või helistada infotelefonil: 775 2225.