UNUSTASITE ANDMED?

Reisiloosi tingimused

Meravita kampaania tingimused

  1. KAMPAANIA

1.1 Meravita kampaania „Vii Meravita lipp reisima“ on Eesti Vabariigis toimuv kampaaniamäng, mis kestab kuni 30.12.2017 (kaasa arvatud).

1.2 Kampaania korraldaja on AS Medical Pharmacy Group (edaspidi Korraldaja), asukoha aadressiga Ülikooli 8, 51003 Tartu.

1.3 Reisimängu „Vii Meravita lipp reisima“ raames loositakse kõikide kampaania perioodil osalenud registreerijate vahel välja reis ühele inimesele väärtuses kuni 500€ Egiptusesse.

  1. OSALEMINE

2.1 Kampaaniamängus osalemiseks tuleb saata ostutšeki number SMS-iga lühinumbrile 15977 kujul: MERAVITA[tühik]eesnimi[tühik]perenimi[tühik]e-post[tühik]ostutšeki number (näiteks: MERAVITA Terje Meri [email protected] 123456).

2.2 SMS-i hind on 0,19 eurot.

2.3 Lühinumbrile 15977 SMS-i saatnud kampaanias osalejale saadetakse koheselt kinnitussõnum, millega edastatakse kampaanias osalejale info tema registreerimisest kampaanias osalemiseks.

2.2 Kampaaniamängus osalemiseks saab oma ostutšeki registreerida ka www.meravita.ee terviseportaalis.

2.3 Ühe ostu kohta saab ennast kampaanias osalejaks registreerida ainult üks kord.

2.3 Kampaania sõnumi saatmisega annab osaleja nõusoleku kasutada oma isikuandmeid.

2.4 Kampaanias osalemisega annab osaleja nõusoleku saada edaspidi uudiskirju AS Medical Pharmacy Groupilt. Uudiskirjast on võimalik loobuda igal ajal.

2.5 Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõikidele Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

2.6 Võitja nimi avaldatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates kampaania lõppemise kuupäevast (30.12.2017) Meravita Eesti Facebooki lehel.

2.7 Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi elanikud v.a Medical Pharmacy Group OÜ ning selle tütar-ja sidusettevõtete töötajad ja nende pereliikmed.

  1. AUHINNAD

3.1 Kampaania peaauhinnaks on puhkusereis Egiptusesse väärtuses kuni 500€.

3.2 Auhinna kättesaamiseks võtab Korraldaja võitjaga ühendust samal telefoninumbril, millelt kampaaniamängu SMS saadeti ja lepib kokku auhinna kättesaamise tingimuste osas.

3.3 Kui võitjaga ei ole Korraldajast olenemata põhjustel võimalik ühendust saada loosimisele järgneva 2 tööpäeva jooksul, siis on Korraldajal õigus jätta talle Peaauhind välja andmata ja loosida Kampaanias osalejate hulgast välja uus võitja.

3.4 Peaauhinna väljastamisel on Korraldaja esindajal õigus küsida Peaauhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti ja toote ostu kinnitavat ostutšekki.

3.5 Peaauhinna võitja on kohustatud tegema fotomaterjali Meravita lipuga võidetud reisisihtkohas (vähemalt 3 selget pilti) ning jagama seda kampaaniamängu Korraldajaga, kes võib neid kasutada ettevõtte huvides.

3.7 Kampaaniasõnumi saatmisega annab osaleja korraldajale nõusoleku kasutada võitja nime Meravita Facebooki lehel.

3.8 Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.

3.9 Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas ega kinkekaardina.

3.10 Kui võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud kampaaniatingimustele või on kampaanias osalenud selle reegleid rikkudes, on Korraldajal õigus jätta talle võit üle andmata.

  1. MUUD TINGIMUSED

4.1 Kampaanias osalejate poolt kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral ( nt Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada mobiiltelefoni numbril või e-maili teel), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

4.2 Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhinna võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele www.meravita.ee kodulehe vahendusel.

4.3 Kampaania mehhaanika rikkumise puhul on korraldajal õigus rikkuja kampaania auhinna loosimisest kõrvale jätta. Mehaanika rikkumine hõlmab kampaanias osalemise tulemuse mõjutamist häkkimise või muu sarnase tegevuse teel.

4.4 Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused, mille puhul Korraldaja ja Osaleja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

4.5 Kampaania korraldaja tasub kõik tulumaksuseaduses ettenähtud maksud auhindadelt.

4.6 Korraldaja säilitab õiguse teha muudatusi käesolevates reeglites, kui muudatused ei riku kampaanias osaleja juba omandatud õigusi.

 

  1. REISITINGIMUSED

5.2 Korraldaja loosib kampaania lõpus välja 1 (ühe) auhinna, milleks on reis ühele inimesele Egiptusesse (edaspidi auhinnareis) väärtusega kuni 500 €.

5.3 Auhinnareisi broneeringu teeb reisibüroo Go Travel.

5.4 Väljaloositav auhinnareis sisaldab:

5.4.1 lennupileteid ühele Egiptusesse koos maksudega;

5.4.2 “kõik hinnas” toitlustusega majutust ühele7 ööks neljatärni- või võrdväärses hotellis;

5.4.3 transfeere lennujaamast hotelli ja tagasi;

5.4.4 soovi korral reisile eelnevat konsultatsiooni Go Traveli esindajalt.

5.5 Auhinnareis kehtib kasutamiseks perioodil 8.01.2018 – 22.04.2018.

5.6 Võitja peab tagama enda kehtiva reisidokumendi, vajadusel ka viisa olemasolu.

5.7 Võitja peab tagama enda tarbeks piisavate rahaliste vahendite ja piisava kattega reisikindlustuse olemasolu.

5.8 Soovi korral võib võitja koostöös Go Traveliga oma auhinnareisi muuta või täiendada: majutuda pikemaks perioodiks, valida kõrgema kategooria hotelli vms, tasudes lisateenuste tellimise ja/või reisi muutmise kulud ise Go Traveli esitatud arve alusel.

5.9 Go Travel ei vastuta auhinnareisi ärajäämise eest võitjast tulenevatel põhjustel.

5.10 Kui auhinnareis hilineb või jääb ära Go Travelist mitteolenevatel põhjustel, ei korva Go Travel reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.

5.11 Kampaania auhinnareisi ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas.

ÜLES