Meravita üld- ja ostutingimused

Mõisted

 • Klienditugi —
 • Tervisetest–Tellija poolt Meravita Terviseportaalis esitatud Tellija tervise andmed, mis moodustuvad  kas Vitastiq seadme mõõtmise tulemustest ning lisaankeedi täitmisest või Terviseportaalis täidetava Tervisetesti tulemustest. Ühe Tellija valikul esitatud andmete põhjal valmistatakse Tellijale Personaalne Toode.
 • Leping (Püsileping) — Tellija poolt esitatud ja tasutud Tellimus on Lepinguks Tellija ja Müüja vahel, mille lahutamatuks osaks on Tingimused.
  • Püsilepingu korral toodab Müüja automaatselt 3 kuu möödumisel alates Tellimuse esitamise kuupäevast uue koguse Tooteid.
  • Näide: kui klient teeb esimese püsitellimuse 10ndal oktoobril, siis järgmine püsitellimus toodetakse automaatselt 10ndal jaanuaril.

  Meravita Terviseportaal — Müüja veebileht: www.meravita.ee.

  Minu Meravita Kasutajakonto ehk Kasutajakonto – Müüja veebilehe kliendi iseteeninduslik sisekeskkond.

 • Müüja — AS Medical Pharmacy Group
  • Äriregistri kood — 12356191
  • Aadress — Ülikooli tänav 8, 51003 Tartu linn, Tartu maakond, Eesti Vabariik
  • E-post — [email protected]
  • Koduleht — www.meravita.ee
  • Arvelduskonto:
   • EE052200221056950019 — Swedbank (HABAEE2X)
   • EE571010220212121220 — SEB Pank (EEUHEE2X)
   • EE207700771001084846 — LHV Pank (LHVBEE22)
   • EE933300333709280005 — Danske Bank (FOREEE2X)
   • EE701700017003483345 — Nordea Pank (NDEAEE2X)
 • Pakett – Fikseeritud kuutasuga Püsitellimus, mis koosneb erinevatest Toodetest ja/või Personaalsetest toodetest.
 • Personaalne toode – Toode, mis valmistatakse Tellijale Tellija poolt täidetud Tervisetesti alusel.
 • Pool — Tellija või Müüja eraldi.
 • Pooled — Tellija ja Müüja koos.
 • Püsitellimus (Püsileping) – Tellija poolt esitatud püsilepinguline Tellimus, mis automaatselt pikeneb perioodi lõpus, kui Tellija ei ole edastanud kirjalikku soovi Tellimuse lõpetamiseks järgides Lepingu ülesütlemise tähtaegu. Püsitellimus on tähtajatu.
 • Tellija — Füüsiline isik, kes on sõlminud Müüjaga Lepingu või kavatseb seda teha.
 • Tellimus — Tellija poolt esitatud tellimus Toote ostmiseks. Tellimus võib olla ühekordne ja püsitellimus. Esimest korda esitatud Tellimus on Esmatellimus.
 • Tellimuse Esitamise Kuupäev – on kuupäev, millal Tellija esitab Tellimuse. Tingimused — Lepingu tüüptingimused, mis on kättesaadavad Müüja Terviseportaalis www.meravita.ee.
 • Tervisetest–Tellija poolt Meravita Terviseportaalis esitatud Tellija tervise andmed, mis moodustuvad  kas Vitastiq seadme mõõtmise tulemustest ning lisaankeedi täitmisest või Terviseportaalis täidetava Tervisetesti tulemustest. Ühe Tellija valikul esitatud andmete põhjal valmistatakse Tellijale Personaalne Toode.

Toode — Müüja poolt pakutav Toode või teenus, mida on võimalik osta nii üksiktootena kui Püsitellimuse alusel. Käesolevate Tingimuste raames pakutavad Tooted:

Üksiktootena:

 • Personaalsed mineraalained (3 kuud korraga)
 • Personaalsed vitamiinid (3 kuud korraga)
 • Personaalne Combo (vitamiinid + mineraalained, 1 kuu korraga)
 • Püsitellimusena:         
 • Personaalsed mineraalained püsitellimusega*
 • Personaalsed vitamiinid püsitellimusega*
 •  Personaalne Combo püsitellimusega*
 • *Püsitellimusega saadetakse iga 3 kuu järel Sulle uus kogus personaalseid vitamiine kuni püsitellimuse lõpetamiseni
 • Paketid:
 • Igakuised (1 kuu korraga)
 • Kvartaalsed (3 kuud korraga)

Vitastiq seade  – on seade, millega Tellija mõõdab vitamiinide ja mineraalainete taset oma organismis.

Väljumistasu – Müüjal on õigus nõuda Paketi Tellijalt täiendavat Väljumistasu Lepingu lõpetamisel. Väljumistasu katab Paketis sisalduvate Toodete hinnakirjajärgset väärtust, kui Tellija on saanud rohkem Tooteid, kui Paketi hinnakirjajärgne väärtus.

1 kuu tellimus – mida saab teha 1x nn Sisenemistellimus – Combo

Kvartaalsed vitamiinid – kvartaalsed mineraalained ühekordse maksena 63 eurot

Toote Tarbimisperiood  – periood hõlmab 3 kuud

Toote Tarbimisperiood  – ühe- või kolmekuuline periood tellimiskuupäevade vahel. Korraga väljastatakse Tellijale kas ühe või kolme kuu tooted. Toote tarbimisperiood ei ole seotud sesoonsusega.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevate Tingimustega kehtestatakse Toote tellimise, müümise ning selle eest tasumise tingimused ja kord, samuti Poolte õigused, kohustused ja vastutus.
1.2. Tingimused on Lepingu lahutamatuks osaks ning Pooltele täitmiseks kohustuslikud alates Lepingu kehtima hakkamisest.
1.3. Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
1.4. Pooled lähtuvad Lepinguliste kohustuste täitmisel hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.
1.5. Müüja allub Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile.

2. Lepingu kehtivus

2.1.Tellija poolt esitatud Tellimus loetakse sooviks sõlmida Leping. Leping loetakse sõlmituks ning hakkab koos Tingimustega kehtima Tellija poolt taasesitatavas vormis Tellimuse esitamisel ja Tellimuse tasumisel.
2.2. Leping Tellija ja Müüja vahel sõlmitakse tähtajatult.
2.2.1. Kui Tellija on esitanud ühekordse Tellimuse, siis loetakse Lepingu kehtivus lõppenuks peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.
2.2.2. Kui Tellija on esitanud Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.
2.2.3. Kui Tellija on esitanud Paketi Püsitellimuse (Püsileping), siis Leping pikeneb automaatselt, kuni Tellija esitab kirjaliku avalduse Lepingu lõpetamiseks. Püsileping lõpeb ülesütlemistähtaegu arvestades peale Poolte kohustuste lõpliku täitmist.

3. Toote tellimise kord

3.1. Tellija tutvub Müüja pakutavate Toodetega ning valib endale sobiva Toote ja Tellimuse vormi (ühekordne Tellimus, Püsitellimus, Pakett), esitab enda isiku- ja kontaktandmed ning valib Toote kohaletoimetamise viisi ja koha.
3.1.1. Personaalsete Toodete Tellimuse puhul peab Tellija peale Tellimuse vormistamist täitma Küsimustiku, mille alusel määratakse Tellijale personaalse Toote koostis.
3.2. Tellija on kohustatud tutvuma Meravita Terviseportaalis Tingimustega. Tellija on võimalik Tingimused enda arvutisse laadida. Müüja ei vastuta Tingimustega mittetutvumise tõttu Tellijale tekkinud kahjude eest.
3.3. Pärast Tellimuse esitamist saab Tellija kinnituse, milles märgitakse Tellimuse andmed.
3.4. Lepingu jõustumise järel hakatakse Tellimust valmistama. Kui Tellija esitas Püsitellimuse, siis järgnevad igakuised maksed toimuvad arvete alusel, mille Müüja saadab Tellija poolt valitud kanalisse (e-post, internetipank või tavapost).
3.4.1. Tellija esitab Tellimuse taasesitatavas vormis (paberkandjal, e-posti või telefoni teel) ning tasub selle eest. Müüja hakkab Tellimust täitma ilma Tellija täiendava kinnituseta.
3.5. Lepingu kehtima hakkamisel edastab Müüja Tellijale teate Tellimuse kinnituse kohta ning annab Tellimuse töösse. Tellimuse täitmine toimub järjekorra alusel.
3.6. Müüja saadab Toote Tellijale tema poolt märgitud kättetoimetamise sihtkohta. Tellija saab Toote kätte enda valitud tarneviisil. Müüja ei vastuta Tellimuse kohaletoimetamise eest, kui Tellija on edastanud ebatäpsed andmed. Tooteid saab tellida eestisiseselt Itella ja Omniva pakiautomaati, Omniva postkontorisse või Omniva Kulleriga enda soovitud aadressile.
3.7. Paketi tellimisel, milles sisalduvad erinevad Meravita partnerite Kaubad, kehtivad hooajapaketi püsilepingutingimused.
3.8 Tooted  väljastatakse tavatoodete puhul 1-3 tööpäeva jooksul peale arve tasumist ja personaalsete toodete puhul 1-6 tööpäeva jooksul peale arve tasumist.
3.9 Tellijal on toodete ja teenuste eest võimalik tasuda, kasutades järgnevaid makseviise:

 • PayPal
 • Krediitakaart
  • Visa
  • MasterCard
 • Pangaülekanne Tellimuse alusel
 • Kasutades pangalinke
  • LHV pank
  • SEB pank
  • Swenbank
  • Coop Pank
  • Luminor
  • Tellitud kaupade ja teenuste eest tasumisel kasutatav valuuta on Euro ( € )

3.10 Tellijale tarnitakse kaup kasutades alljärgnevate kullerteenuste pakkujaid:

 • Omniva pakiautomaat
 • Omniva pakk postkontorisse
 • Omniva kuller koju või tööle
 • Itella smartpost
 • DPD kullerteenused
 • DHL
 • TNT/FedEx
 • VENIPAK

4. Tellija õigused
4.1. Tellijal on õigus tellida Meravita Terviseportaalist Toode vastavalt Müüja poolt kehtestatud hinnakirjale ja Tingimustele.
4.2. Toode peab vastama Tellija Tellimusele ning Lepingus ja Toote Infolehes kirjeldatud omadustele.
4.3. Tellijal on õigus esitada Klienditoe kaudu Toote kohta pretensioone.
4.4. Tellijal on õigus esitada Toote puuduse kohta pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Toote kättesaamisest (2 kuu jooksul alates puuduse avastamisest).
4.5. Tellijal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või registrist kõrvaldada läbi Klienditoe või Kasutajakonto.
4.6. Tellijal on õigus Leping lõpetada või peatada, teatades sellest taasesitavas vormis Klienditoele 30 päeva enne Tarbimisperioodi lõppu.
4.7. Tingimuste punktis 4.6 nimetatud tähtaja järgimisel lõpeb Leping  viimase Tellimuse täitmisel ja tasumisel. (Näide: Tellija on avaldanud soovi Leping lõpetada. Müüja toodab Tellijale viimased Tooted, väljastab need ning Tellija on kohustatud väljastatud Toodete eest tasuma, millise tegevusega lõppeb ka Leping. .
4.8. Kui Tellija ei järgi Tingimuste punktis 4.6 nimetatud tähtaega ning järgmine Tellimus on automaatselt tootmisse antud ja toodetud, lõpeb Leping viimase Tellimusega saadetud Toodete väljasaatmisega Müüja poolt ning nende eest arve tasumisega Tellija poolt.  4.9. Kui Müüja rikub talle pandud kohustusi tahtlikult või korduvalt, on Tellijal õigus Leping erakorraliselt üles öelda, järgimata punktis 4.6 nimetatud tähtaega. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma vaid Lepingu lõpetamisele eelnenud perioodil tekkinud kohustuste eest.

5. Tellija kohustused

5.1. Tellija kohustub täitma Tingimustes sätestatud nõudeid.
5.2. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama Toote valmistamiseks ja kohaletoimetamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, kontakttelefon, e-posti aadress ja arve kohaletoimetamise andmed. Isiklike andmete esitamisega annab Tellija oma nõusoleku Müüjale tema isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku andmiseks linnutab Tellija vastava kinnituskasti.
5.2.1. Personaalsete Toodete Tellimuse puhul peab Tellija täiendavalt
– Teostama Vitastiq seadmega mõõtmise ning sisestama mõõtmise tulemused Terviseportaalis Tervisetesti andmestikku ja
– täitma lisaankeedi oma füsioloogia, tervise jms kohta.
5.3. Juhul, kui Tellija poolt Tellimuse vormistamisel esitatud andmed on ebaõiged või puudulikud, ei garanteeri Müüja omapoolsete kohustuste täitmist. Vea märkamisel peab Tellija esimesel võimalusel ühendust võtma Klienditoega ning tegema kõik endastoleneva vea parandamiseks.
5.4. Toote vastuvõtmisel kohustub Tellija Toote üle vaatama. Kui Tellija avastab, et Toode ei vasta Tellimuse tingimustele (sealhulgas koguse või omaduste osas), kohustub Tellija sellest Müüjale viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul puuduse avastamisest) teatama.
5.5. Kui Tellija ei teavita Müüjat Toote puudusest 2 (kahe) kuu jooksul alates Toote kättesaamisest, ei või Tellija Toote puudusele enam tugineda.
5.6. Personaalse Toote Tellija on kohustatud nõuetekohase Toote vastu võtma. Kuna Toode valmistatakse spetsiaalselt Tellija eripäradest ja vajadustest lähtuvalt (tegemist on eritellimusega), ei ole Tellijal õigust Toodet tagastada, kui Toode vastab Lepingus ja Infolehes kirjeldatud omadustele. Toote vastuvõtmise kohustus kehtib ka Personaalseid tooteid sisaldava Paketi Tellija puhul.
5.7. Tellija on kohustatud nõuetekohase Toote eest tasuma vastavalt Müüja kehtestatud hinnakirjale. Tellija tasub Toote eest Müüjale perioodiliselt olenevalt Tellija poolt valitud Lepingust. Toodete eest tasumiseks edastab Müüja Tellijale arve e-postiga, tavapostiga või internetipanka vastavalt Tellija soovile. Arve tuleb Tellijal tasuda maksetähtajaks.
5.8. Tellija on kohustatud kasutama Toodet ainult Infolehel kirjeldatud viisil.
5.9. Tellija nõustub tema poolt Müüjale avaldatud järgmiste isikuandmete, nimi, aadress, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile Krediidiinfo ning lubab enda andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäireregistris.
5.9.1. Müüjal tekib AS-ile Krediidiinfo Tellija andmete edastamise õigus, kui Tellijal on täitmata käesolevast Lepingust tulenev rahaline kohustus.
5.9.2. Tellija saab Tellija andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest, edastamise alustest ja ulatusest lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.
5.10. Tellija saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
5.11. Tellija on kohustatud tasuma maksetähtajaks tasumata arve eest viivist 0,5% päevas. Laekunud summadest kustutatakse kõigepealt viivised, seejärel võlgnevused ja alles seejärel jooksvad arved.
5.12. Tellijal on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus muuta hinnakirja, teatades sellest Tellijale vähemalt 3 (kolm) kuud ette. Muudatused jõustuvad Meravita Terviseportaalis avaldamise hetkest.
6.2. Müüjal on õigus muuta Tingimusi, teatades sellest Tellijale vähemalt 14 (neliteist) päeva ette. Muudatused jõustuvad Meravita Terviseportaalis avaldamise hetkest.
6.3. Kui Personaalse Toote Tellija poolt esitatud ebaõigete või puudulike andmete tõttu ei ole võimalik Tellijale Toodet kohale toimetada, ei ole Müüjal kohustust raha tagastada, sest Tellimus on personaalne ning Toodet ei saa müüa teisele isikule (tegemist on eritellimusega). Samuti on Tellija kohustatud valmistatud Tellimuse eest tasuma.
6.4. Müüja ei vastuta Tellija poolt esitatud ebatäpsetest andmetest tingitud kahjude eest (sealhulgas Tellijale sobimatu Toote koostise eest).
6.5. Kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Müüjal õigus avaldada Tellija andmed kolmandatele osapooltele ja maksehäirete registris.
6.6. Kui Tellija rikub talle pandud kohustusi tahtlikult või korduvalt, on Müüjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda. Nimetatud juhul on Tellija kohustatud tasuma Toodete eest, mis on Tellijale juba kohale toimetatud, samuti tootmisse läinud järgmise Aastaaja Toodete eest.

7. Müüja kohustused

7.1. Kui Tellija on esitanud Tellimuse ning selle tasunud, asub Müüja Tellija Tellimust täitma.
7.2. Müüja kohustub Tellijani toimetama Toote, mis vastab Tellimusele ning Lepingus ja Infolehes kirjeldatud omadustele.
7.3. Müüja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid ning lahendama põhjendatud pretensioonid mõistliku aja jooksul.
7.4. Müüja kohustub välja vahetama Toote praakeksemplarid. Müüja vastutab üksnes tootmisvigade ning muude puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.
7.5. Juhul, kui personaalse Toote Tellija muudab Toote koguseid ise, muutub Toote kokkupanek manuaalseks, mille korral Müüja ei vastuta tekkivate Toote mõjude eest.
7.6. Müüja on kohustatud edastama Tellijale teated kas telefoni, e-posti või SMSi teel.

8. Lepingu lõpetamine

8.1. Tellijal on õigus Leping lõpetada või peatada, teatades sellest Müüjale taasesitatavas vormis  30 päeva enne järgmise Tarbimisperioodi algust.
8.2. Tingimuste punktis 8.1. nimetatud tähtaja järgimisel lõpeb Leping käesoleva Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma vaid käesoleva Aastaaja Toodete eest.
8.3. Kui Tellija ei järgi Tingimuste punktis 8.1.  nimetatud tähtaega ning järgmise Aastaaja Tooted on tootmisse antud, lõpeb Leping järgmise Aastaaja lõppemisel ning Tellija on kohustatud tasuma ka järgmise Aastaaja Toodete eest.
8.4. Paketi Lepingu lõpetamisel on Tellija kohustatud tasuma Väljumistasu vastavalt Müüja poolt esitatud arvele.
8.5 Kui Lepingu sisuks on Tooted ilma püsilepinguta, siis lõpeb Leping Poolte kohustuste täitmisega.

9. Püsitellimuse puhkus

9.1. Tellijal on õigus kasutada Püsitellimuse puhkust
9.2. Püsitellimuse puhkuse avaldus tuleb esitaja Müüjale taasesitatavas vormis. Avalduses tuleb märkida Püsitellimuse puhkuse periood, oma ees- ja perekonnanimi, ja oma kliendi viitenumber.
9.3. Püsitellimuse puhkuse lõpus jätkub Püsitellimus automaatselt ilma Tellija täiendava nõusolekuta.
9.4. Püsitellimuse puhkuse algust ei saa olla varasem, kui järgmine Tellimuse Esitamise Kuupäev eeldusel, et järgmised Tooted ei ole tootmisesse antud. Kui järgmise Aastaaja Tooted on tootmisesse antud saab Püsitellimuse puhkus alata alates ülejärgnevas Aastaajast.

 1. Minu Meravita Kasutajakonto ja isikuandmete kaitse

10.1. Kasutajakonto võimaldab Tellijal saada ülevaated oma isikuandmete, tervisenäitajate ja Tellimuste üle. Samuti saab Kasutajakontot kasutada Meravita Klienditeenindusega suhtlemiseks ja teadete edastamiseks.
10.2. Tellimuse esitamisel luuakse Tellijale automaatselt Kasutajakonto Meravita Terviseportaalis. Kasutajakonto kasutamiseks vajalikud andmed edastatakse Tellijale tema poolt esitatud e-posti aadressile.
10.3. Meravita Terviseportaali külastajal on õigus registreerida omale Kasutajakonto Tellimust esitamata.
10.4. Meravita Terviseportaali Kasutajakonto kasutaja on kohustatud hoidma oma Kasutajakontol kuvatavad andmed ajakohased ja korrektsed.
10.5. Müüja ei vastuta Kasutajakonto salasõna kolmandatele isikutele kättesaadavaks saamisel Kasutajakontol tehtud toimingute eest.
10.6. Kõiki Meravita Terviseportaali külastamise ja Tellimuste esitamise käigus saadud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
10.7. Tellimuse esitamisel Tellija poolt sisestatud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse ainult Lepingu täitmiseks ning Toodete ja teenuste pakkumiseks Tellijale.
10.8 AS Medical Pharmacy Group on isikuandmete vastutav töötleja, AS Medical Pharmacy Group edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

11. Toodete tagastamise kord

11.1. Tellijal on õigus 14 päeva jooksul alates Toote kättesaamisest taganeda Lepingust ja tagastada Toode. Kusjuures taganeda saab vaid Toodetest, mis ei ole Tellijale personaalse koostisega.
11.2. Lepingust taganemise korral on Tellija kohustatud Toote(d) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.
11.3. Tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks peab ostja tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata. Kui pakendit ei saa lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta ostja rikutud pakendi eest. Tagastatav Toode peab olema originaalpakendis.
NB! Tagastada ei saa Toodet mille vahetu pakend on pärast kohaletoimetamist avatud juhul kui antud toode ei ole peale avamist kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel.
11.4. Toote tagastamiseks tuleb edastada Müüjale avaldus, mille on märgitud Toote Tellija ees- ja perekonnanimi, tagastatava Toote nimi, tagastust taotletav summa, arvelduskonto andmed kuhu tagastatav summa kanda. Toote tagastamisega ja vahetamisega seotud kulutused jäävad Tellija kanda.
11.5. Juhul, kui tagastatava Toote originaalpakend on kahjustatud on Müüjal õigus tagastatavast summast ühepoolselt maha arvata Toote väärtuse vähenemise summa.
11.6. Müüja teeb Tellijale tagasimakse 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et Tellija on tagastanud Müüjale õigeaegselt Toote.
11.7. Toodete tagastuseks tuleb täita avaldus, mis asub siin – https://digitaalne.ee/oldmeravita/tagastus/

 1. Pooletevahelised vaidlused

12.1. Pooltevahelised vaidlused lahendatakse esmajoones läbirääkimiste teel.
12.2. Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Komisjoni pöördumine on tarbijale tasuta ning tehingu väärtus peab olema üle 20 euro. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.
12.3. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
12.4. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile [email protected] või helistada telefonil: +372 775 2225
12.5. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
12.6. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
12.7. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
12.8. Kui vaidlevad Pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse Vaidlused Harju Maakohtus.
12.9. Tellijal on õigus oma kaebus edastada läbi e-poodide vaidluste lahendamise süsteemi veebiaadressil http://ec.europa.eu/odr  või Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve ameti kodulehel https://komisjon.ee/et

 1. Sooduskoodi tingimused

13.1. Teenusepakkuja: 
Sooduskoode võimaldab AS Medical Pharmacy Group aadressiga Ülikooli 8 Tartu 51003, Tartu, Eesti  Registrikood 12356191.

13.2. Definitsioonid:
13.2.1. SOODUSKOOD – on kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võmaldab saada Kasutajal soodustusi Meravita.ee kodulehel müüdavatele toodetele ja teenustele.
13.2.2. KASUTAJA – on füüsiline isik või firma, Isikule kehtib nõue olla täisealine ning ta peab olema meravita.ee klient.
13.2.3. TOODE – Toode või teenus, mis on müügil ee kodulehel

13.3. Tingimused sooduskoodide kasutamiseks:
13.3.1. Sooduskoodi väärtus on alati fikseeritud AS Medical Pharmacy Groupi poolt;
13.3.2. Sooduskood väljastatakse kliendile kas paberkandjal või digitaalsel kujul.
13.3.3. Sooduskood võib olla nii protsentualne, kui ka rahaline summa.
13.3.4. Kasutjal on õigus kasutada sooduskoodi; Sooduskoodi kasutamine ei ole kohustuslik.

13.4.  Sooduskoodi kasutamise protseduur:
13.4.1. Vali Meravita.ee e-poest endale sobiv toode ja/või teenus ja lisa see ostukorvi
13.4.2. Mine ostukeskkonda
13.4.3. Vajuta “Lisa uus” Sinu kasutatavate kupongide real
13.4.4. Sisesta Sinule määratud sooduskood ning vajuta “Rakenda”
13.4.5. Kasutaja näeb koheselt hinnasoodustust vastavalt kupongil olevale soodustusele.
13.4.6. Sooduskoodi on võimalik kasutada vaid täishinnaga toodete ja teenuste ostmisel.
13.4.7. Sooduskoodi ei ole võimalik vahetada sooduskoodile kehtestatud nimiväärtuseks oleva summa järgi rahaks.